SonoMundo is een lichtknop. Een bundel positieve aandacht. Om thuis te komen bij jezelf. Om letterlijk te ont-dekken waar je kracht ligt. Om helder te maken wat je van binnen drijft. En om aan die energie een richting te geven. Zodat je op een prachtige manier vorm kan geven aan wie je in wezen bent. Als mens, als team, of als organisatie. Voor jezelf, en daarmee voor de wereld.